Det arrangeres gjeterhundprøve kl.1 på Malm (ved gruvtårnet), onsdag 23. aug. kl.18.00.
Påmelding innen 20/8 til Torgeir på 90636485.
Dommer Jostein Almaas.
Enkel servering.