Vedlagt her er en fil med oversikt over gjeterhundprøver i Nord-Trøndelag 2013. Skriv ut denne og heng den på oppslagtstavla di :)

 https://www.nsg.no/getfile.php/1351353-1369227225/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Nord-Tr%C3%B8ndelag%20Gjeterhundlag/PDF-filer/2013/2013_Pr%C3%B8ver_NT.pdf