Det ble holdt koordineringsmøte for gjeterhundprøver 11. april 2024 på Sparbu kro. 

Her er oversikt over alle prøvene: 

Dato Arrangør Sted kl.1 kl.2 kl.3 Uttak til NM Merknad
13-Jun Verdal/Levanger Gjeterhundlag Frol x       NT-Cup
20-Jun Verdal/Levanger Gjeterhundlag Frol x       NT-Cup
29-Jun Stjørdal/Meråker gjeterhundlag Meråker x       NT-Cup
17-Jul Namdalen gjeterhundlag Jøa x x     NT-Cup
10-Aug Verdal/Levanger Gjeterhundlag   x x x x NT-Cup
11-Aug Verdal/Levanger Gjeterhundlag   x x x x NT-Cup
17-Aug Stjørdal/Meråker gjeterhundlag Meråker     x x NT-Cup
18-Aug Stjørdal/Meråker gjeterhundlag Meråker     x x NT-Cup
18-Sep Stjørdal/Meråker gjeterhundlag Meråker x x     NT-cup
28-Sep NTGL   x x     Fylkesmesterskap
29-Sep STGL        x x Fylkesmesterskap
12-Oct Verdal/Levanger -NTGL       x   Norgesserien
13-Oct Verdal/Levanger -NTGL       x   Norgesserien

Detaljer om påmelding mv. finner du i terminlisten.

En samlet oversikt over gjeterhundprøver som ble meldt inn på koordineringsmøte, tellende prøver i NT-cupen og uttaksregler til NM finner du her

Vel møtt til prøve!