Innkalling til Årsmøte Nord-Trøndelag Gjeterhundlag 2015

Årsmøte blir på Langvassheimen , den 05.02.2015 klokka 1800.

Veibeskrivelse: 15 km fra Namdalseid. Skogsbilvei 2,5 km fra riksvei 715-"Osenvegen"

http://namdalseidfjellstyre.no/Langvassheimen.htm

 

                                SAKLISTE

1 Godkjenning av innkalling og sakliste.
2 Valg av møteleder
3 Valg av referent
4 Valg av to til å underskrive protokoll
5 Årsmelding
6 Regnskap
7 Handlingsplan og budsjett
8 Innkomne saker
9 Valg

Møte avsluttes

 

Om du har saker du ønsker skal tas opp på årsmøte , må saken(e) være forelakt styret skriftlig innen 14 dager før årsmøtet.