Årsmøtesaker
1) Godkjenning av møteinnkalling.
2) Godkjenning av sakliste
3) Valg av ordstyrer
4) Valg av referent
5) Valg av to til å skrive under protokollen
6) Behandling av årsmelding
7) Behandling av regnskap.
8) Arbeidsprogram 2014
9) Budsjett 2014
10) Valg.
11) Innkomne saker


Saker som ønskes tatt opp på møtet må være styret i hende innen 30. januar, og kan sendes til styreleder Morten Munkeby på e-post morten@holmegaard.as eller på telefon; 90531102.
Det vil bli servert snitter, kake og kaffe.

Vel møtt!

Hilsen styret