NTGL arrangerer instruktørkurs helga 24-25.mars i ridehallen i Hegra. Den ligger ca 1 mil fra Stjørdal sentrum. Instruktør er Egil Syversbråten. Vil bli en liten egenandel på hver deltaker, som blir bestemt etter hvor stor innteresse det er.  Påmelding til stefan Skulstad på tlf 90927132 innen lørdag 16.mars. 

(Legger ved mal for intruktørutdanning tatt fra NSG.no)
 

Krav for å verta instruktør: 

  • Medlem i NSG 
  • Vere føreslegen av fylkeslag eller lokallag 
  • Villig til å vera aktiv instruktør og vidareutvikla seg gjennom oppdateringskurs hjå fylka. 
  • Ha trena sin eigen hund til godkjent prøve i kl 2 

 

Dei ulike trinna

Trinn 1: - Ca. 16t - Teori og praktisk trening/problemløysing med eigen hund eventuelt instruksjon av elevar. - Hovudinstruktør 

Trinn 2: - Ca. 16t - Praktisk instruksjon med godkjent instruktør. Kan være kurs eller fellestreninger i fylkes/lokallagets regi. - Godkjent instruktør i fylket eller region. 

Trinn 3: - Ca 16t - repetisjon, instruksjon med stor vekt på praktisk instruksjon av elevar. Læra bort det du sjølv kan med hunden din. - Hovudinstruktør - ca 1 år etter utført trinn 1. 

 

NTGL håper intressen for å gå kurs er stor og at mange melder seg på. Ved for mange påmeldte vil styre velge ut deltagere og disse vil få nærmere informasjon. Ved for lite påmeldte blir kurset avlyst. 

Mvh 
Styret NTGL