Invitasjon til årsmøte 

NTGL inviterer alle medlemmer til årsmøte 27.februar på Kjells kro klokken 19.00. 
Saker som ønskes opptatt sendes på mail til monika-sjem@hotmail.com innen 10.februar.

 

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møte leder og referent
 • Valg av 2 til å underskrive protokoll
 • Valg av tellekorps
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Kontingent
 • Valg
 • Arbeidsplan
 • Samarbeid med sørtrøndelag
 • Innkomne saker

 

Vell møtt!
- Styret NTGL