Til alle medlemmer i Nord Trøndelag Sau og Geit

NTGL kommer med dette en liten julehilsen. Vi ønsker kort å oppsummere året som har gått, hva vi prøver å holde fokus på i 2019, samt invitere til årsmøte for 2018.

Styret har i år arrangert to kurs. Et i Malm og et i Meråker. Begge kursene ble fult opp og har fått svært gode tilbakemeldinger. Kursholder var Anne Karin Veiklenget som skal ha stor takk for at hun tok turen hit for å dele sin kunnskap med oss.

Trøndercupen som vi planla sammen med Sør-Trøndelag ble nordtrønder-cup slik som før.  Vi håper å kunne samarbeide om en Trøndercup i 2019 i stedet. Namdaln gjeterhundlag, Stjørdal og Meråker gjeterhundlag, Verdal og Levanger gjeterhundlag og Malm/verran har i år arrangert prøver. Styret er godt fornøyd med oppmøte på prøvene og arrangørene har gjort en særdeles god jobb. Vi synes det er meget positivt at Malm og Meråker er tilbake som arrangører. Nord-Trøndelag gjeterhundlag arrangerte i år Norgesserieprøve på Verdal. Vi takker alle som bidro til å gjøre det til et godt arrangement. Likeså arrangerte Nord-Trøndelag gjeterhundlag fylkesmesterskapet for alle tre klassene som også ble lagt til Verdalen.

Det har vært flere steder hvor det er praktisert fellestreninger, til stor glede for mange. Det har vært veldig godt oppmøte på disse treningene, og Styret ønsker å rette en stor takk til de som stiller med bane og sau til dette formålet. NTGL har også hatt fokus på øyesykdommer hos Border Collie og Kelpie i løpet av året. Takk til Veterinær Bodil Berg som ga oss et godt tilbud på gentesting av hunder. Disse felles gentestingskveldene ga svært god oppslutning, og styret er glad for at flere ønsker å teste hundene sine.

Neste år ønsker NTGL å arrangere instruktørkurs. Vi ser blant annet at det er et behov for at flere får hjelp under fellestreninger, og vi ønsker å kunne bruke flere lokale instruktører på kurs. Det vil også arrangeres store og mindre prøver i fylket, og styret håper å se mange nye og kjente ansikter gjennom sesongen 2019. Vi kommer til å arrangere kurs sammen med lokallagene, og har et stort ønske om å få kurs både med Karin Søderberg og Aled Owen. Informasjon rundt kurs kommer senere på nyåret. Vi vil holde fokus på dette med øyesykdommer, både gentesting av CEA og øyelysning av PRA. NTGL ønsker å arrangere felles gentesting og øyelysning av hunder også i 2019.

Årsmøte blir hold i siste halvdel av februar. Dato er satt til 27. Februar. oppmøte ved Nossum Travbane klokken 19.00. Saker som ønskes opptatt må være styret i hende innen 10.februar. Sendes til monika-sjem@hotmail.com.

Styret ønsker alle et godt gjeterhund år i 2019. Håper vi i 2019 kan samarbeide godt med lokallagene for å få til et gjeterhundarbeid som gagner fylket og hver enkel hundefører.

GOD JUL OG GODT NYTTÅR
 
Med vennlig hilsen Styret i NTGL.