Koordineringsmøte 12.April

Tilstede: Anders Dahl, Olav Tiller, Eivind Kulstadvik, Morten Munkeby og Moika Sjem.
Via teams: Hilde Sloot Bjøru og Bjørn Cato Størseth.

Prøver:

Dato Arrangør kl.1 kl.2 kl.3 Uttak til NM Merknad
22.juni Verdal/Levanger Gjeterhundlag x       NT-Cup
28.juni Verdal/Levanger Gjeterhundlag x       NT-Cup
1.juli Stjørdal/Meråker gjeterhundlag x x     NT-Cup
5.juli Verran Gjeterhundlag x x     NT-Cup
12.august Stjørdal/Meråker Gjeterhundlag     x x NT-Cup
13.august Stjørdal/Meråker Gjeterhundlag     x x NT-Cup
19.august Verdal/Levanger gjeterhundlag x x x x NT-Cup
20.august Verdal/Levanger gjeterhundlag x x x x NT-Cup
22.august Verran Gjeterhundlag x x     NT-cup
26.august Namdalen gjeterhundlag x x x x NT-Cup
23.september STGL      x x Norgesserien
24.september STGL      x x Norgesserien
30.september NTGL x x     Fylkesmesterskap
1.oktober NTGL     x x Fylkesmesterskap

Kvalifisering til NM:
Beste Norgesserie prøve + Fylkesmesterskapet + de 3 beste distriksprøvene i Nordtrøndercupen. 

For å regne ut uttaket skal det brukes plasssiffer. 

Nord Trønder cupen:
Klasse 1 - 5 beste prøvene teller
klasse 2 - 5 beste prøvene teller
klasse 3 - 3 beste prøvene teller

  •  Alle lokal lag må føre resultat og sende inn disse selv. Monika Kan bistå ved spm, men hovedansvaret ligger på hvert enkelt lokallag. 
  • Påmeldingsfrist for samtlige prøver er satt til 2 dager i forkant av prøven. Slik at resultatføring skal bli enklere. Nord Trøndere blir prioritert ved påmelding. 
  • Ellers ønsker NTGL å arrangere Noursery kvalifiseringsprøve i Meråker 21-22.oktober + Noursery Finale i Verdal 4-5.November. Avventer tildeling av disse prøvene.