Tilstede: Synne Lier, Bjørn Cato Størseth, Oddbjør Kaasa, Martin Kulstadvik, Morten Kilås, Sanna Rømo, Stefan Skulstad, Ole Ingar Pedersen, Agnar Skjørstad, Andreas Hojen, Lillian S. Skjørstad, Inger Brustad, Olav Tiller, Monika Sjem. 

 

Sak 1. Gjeterhundprøver

Verdal og Levanger Gjeterhundlag 
- 19.06.19 Kl.1 prøve Åsmoen. 
- 10.07.19 Kl.1 + Kl.2 Bergan .
- August Kl.1 + Kl.2 + Kl.3 Verdal.
- Oktober Kl.1 Skogn (unghundprøve) 

Namdalen Gjeterhundlag 
- Arrangerer to kl.1 prøver. Uvisst når. 

Verran Gjeterhundlag
- 03.07.19 Kl.1 + Kl.2 Malm
- 21.08.19 Kl.1 + Kl.2 Malm

Stjørdal og Meråker Gjeterhundlag
- 27.06.19 Kl.1 og Kl.2 Meråker
- 17.08.19 Kl.3 + Kl.3 Meråker

NTGL
- 05.10.19 Fylkesmesterskap Kl.1 + Kl.2 + Kl.3

Hvem Teller?

NM
- 2/3 klasse 3 prøver + Fylkesmesterskapet teller til uttak til NM. 
NT-CUP
- 2/3 prøver teller i klasse 3.
- 3/5 Prøver teller i klasse 2.
- 3/5 prøver teller i klasse 1. 
- Arrangører av prøver står ansvarlig for alle inntekter og utgifterfor prøvene. Ved sesongens slutt tar fylkeslaget å får gravert alle 3 vandrepremier. Regningen blir fordelt per startende hund på lokallagene. Hvert enkelt lokallag står selv ansvarlig for premieringen.

De prøvene som teller i klasse 1 er følgende:
- 10.07.19 Bergan
- 03.07.19 Malm
- 21.08.19 Malm 
- 27.06.19 Meråker 
- Samt den første arrangerte prøven Namdalen gjeterhundlag har. 

Trøndercupen 
Prøven som blir holdt først den 17.08.19 i Meråker teller for trøndercupen. De to andre prøvene går i Sør-Trøndelag.

Innmelding av prøver:
 - Sekretær i NTGL melder inn prøver for Meråker og Malm, resterende melder inn egne prøver. 

Sak 2 Gentesting og Øyelysing
- Øyelysings forderag blir tidligst holdt i September.
- Gentesting. 4 April hos Bodil Berg. 780,- +mva. Viktig å skrive ut skjema i forkant. Kveldstid. Påmelding til Monika Sjem. 

Sak 3. Kurs
- Namdalen gjeterhundlag har planlagt kurs 6-7.April + en praksis kveld for prøvegåning til sommeren.
- Verran gjeterhundlag har hatt kurs 16-17 Mars, og da ble det bestemt et oppfølgingskurs 15-16 juni.
- NTGL Har arrangert instruktørkurs. Vil komme ut en liste over de som har deltatt og er under utdanning.
- Ønske fra lagene at fylkeslaget sikter seg inn på kurs for viderekommede. 

Sak 4. Annet
Ønskes at det kommer ut en medlemsliste til lagene slik at de enklere kan hondheve vedtaket fra årsmøtet angående 50,- ekstra for startkontigent for ikke-medlemmer. 
Må informasjon ut om dette i forkant av prøver slik at det blir påmindt deltagere.