Tilstede: Anders Dahl, Eivind Kulstadvik, Monika Sjem, Olav Tiller, Inger Røliaunet.

Via Teams: Hilde Bjøru, Oddbjørn Kaasa, Bjørn Cato Størseth.

 

Sak 1. Prøver  og uttaksregler

 
kl.1 + kl.2  22.Juni Verran Gjeterhundlag
kl.1 23.Juni Verdal  og Levanger Gjeterhundlag
kl.1 + kl.2 29.Juni Stjørdal og Meråker gjeterhundlag
kl.1 + kl.2 2.Juli Namdalen gjeterhundlag
kl.1 27.Juli Verdal og Levanger gjeterhundlag
kl.3 14.August Verdal og Levanger gjeterhundlag
kl.1 +kl.2 17.August Stjørdal og Meråker gjeterhundlag
kl.3 20.August Stjørdal og Meråker gjeterhundlag
kl.3 21.August Stjørdal og meråker gjeterhundlag
kl.1 +kl.2 24.August Verran gjeterhundlag
kl.1 25.August Verdal og Levanger Gjeterhundlag
kl.1 +kl.2 +kl.3 27.August Stod sau og geit
kl.1 +kl.2 +kl.3 28.August Stod Sau og Geit
Norgesserie 15-16.oktober NTGL
FM kl.1+kl.2 1/2. Oktober NTGL
FM kl.3 1/2. Oktober STGL
 

NM: 

 6 prøver, 3/6 er tellende til uttak NM. - Ved lik poengsum gjelder beste reultat i fylkesmesterskapet. 

 

Nord Trønder cupen:

Klasse 3: 5 Prøver. De 3 beste prøvene er tellende.  3/5. 

Klasse 2: 7 prøver. De 4 beste prøvene er tellende. 4/7. 

Klasse 1: 10 prøver. De 5 beste prøvene er tellende. 5/10.

 

  • Antall Tellende prøver blir justert hvis det blir avlysninger. 

 

Sak 2. Kontigent

  • Start kontigent prøver er 250,-
  • Dommere godtgjøres etter NSG sine satser.

 

Sak 3. Kurs

Mærekurs 17-19.juni. 

Instruktørforslag: Aleksander Strøm, Arne Christoffer Sand, Linn Kristin Flaten, Jan Myklebust.

Forslag om 2 Grupper og 16 deltagere med en hovedinstruktør + lokale instruktører som hjelpe instruktør.