Gjeterhundlagets viktigste inntekstkilde er medlemskontigenten, og vi håper derfor at de med intresse for gjeterhund i nordre del av Trøndelag ønsker å støtte opp om lagets arbeid ved å melde seg inn i NTGL. 

Som medlem i NTGL får dere tilbud om å delta på fellestreninger rundt omkring i nordre del av Trøndelag, her kan man også få god hjelp og motivasjon av andre. Deltagelse på gjeterhundkurs og prøver rundt omkring i lagets område. Under deltagelse på kurs vil kursavgiften være betydelig mindre for medlemmer av NTGL enn om man ikke er det. Vi jobber også med å skaffe andre medlemsfordeler. Blant annet ønsker vi å få i gang en rabattavtale med Felleskjøpet på kjøp av hundefòr. 

Priser:    Hovedmeldem         250,-
               Husstandsmedlem  100,-  

Kontonummer: 4440.06.51296

Husk å skrive navn på den / de medlemskapet gjelder for i meldingsfeltet ved betaling. 

 

De som er medlem i Nord-Trøndelag sau og geit skal ha fått denne informasjonen tilsendt på mail tidligere i år, men håper med dette å kunne nå ut til flere.

Mvh.                              
Styret Nord-Trøndelag Gjeterhundlag