Gjeterhundlagets viktigste inntekstkilde er medlemskontigenten, og vi håper derfor at de med interesse for gjeterhund i nordre del av Trøndelag ønsker å støtte opp om lagets arbeid ved å melde seg inn i NTGL. 

Som medlem i NTGL får dere tilbud om å delta på fellestreninger rundt omkring i nordre del av Trøndelag, her kan man også få god hjelp og motivasjon av andre. Deltagelse på gjeterhundkurs og prøver rundt omkring i lagets område. De som ikke er medlem av laget vil ha mulighet til å delta på prøver, men vil bli nødt til å betale 50,- ekstra for å kunne starte. Under deltagelse på kurs vil kursavgiften være betydelig mindre for medlemmer av NTGL enn om man ikke er det. Vi jobber også med å skaffe andre medlemsfordeler. Blant annet ønsker vi å få i gang en rabattavtale med Felleskjøpet på kjøp av hundefòr. 

Priser:    Hovedmeldem         250,-
               Husstandsmedlem  100,-  

Kontonummer: 4440.06.51296

Husk å skrive navn på den / de medlemskapet gjelder for i meldingsfeltet ved betaling. 

 

 

Mvh.                              
Styret Nord-Trøndelag Gjeterhundlag