Vi i NTGL ønsker å fokusere på Øyelysing av hunder nå på tampen av året. Dette fordi det har vist seg at flere dyr som er blitt brukt i avl har påvist øyesykdommer i etterkant. Vi oppfordrer til å øyelyse hundene før de blir ført inn i avel for å sikre at rasen holder seg like frisk som den er kjent for å være. Vi har derfor kontaktet Heimdal dyreklinikk for et tilbud på Øyelysing. Fredag 29.november fra kl 15.30 og utover kvelden har vi fått avtalt tid. De som ønsker å melde seg på gjør det til Monika Sjem på tlf 97167178. Pris per hund er 1000,- og Vetrinæren som skal utføre øyelysingen heter Jon Snøfugl og er en av de beste på området. Adr til Heimdal dyreklinikk er: Industriveien 67, 7080 Heimdal. Håper flere er intressert og melder seg på. 

Det er plass til ca 20 hunder, så håper mange har lyst til å øyelyse selv om avl kanskje ikke er et mål. Jo flere som øyelyser jo bedre! 

 

Utdrag fra Rasespesifikk avlsstrategi for Border Collie (RAS)

PRA: Forekommer på rasen både i Norge og i land vi utvekseler avlsmaterial med. Flere andre land har avlsprogram for lidelsen. Sjeldent forekommende. PRA kan forveksles med Working dog PRA, da endestadiet i Working dog PRA vanskelig lar seg skille fra PRA. Hunder som rammes av PRA blir blinde. Sykdommen kan ramme hunder i alle aldere.
Målsetting: Hindre at PRA får fotfeste i rasen.
Strategi: Øke kunnskapen blant oppdrettere, og stimulere til øyelysing av avlshunder ved jevne mellomrom. Særlig hannhunder som brukes mye bør øyelyses årlig. Hunder som skal brukes i avl skal være friske. Derfor skal ikke affiserte hunder på noe som helst vis avles på. Det er også grunn til å vise varsomhet når det skal avles på søsken på grunn av arvegangen til PRA.

Working dog retinopati: Forekommer på rasen. I en undersøkelse fra Rogaland 2003-2009 påviste man forandringer på 28 % av undersøkte hunder. Av disse var 89 % hanner. X-kromosontilknyttet arvegang diskuteres. Men også miljø påvirkninger kan ha mye å si for sykdommen. Det har vært store geografiske forskjeller i utbredelse. Dette kan være en indikasjon på at miljøfaktoren har noe å si, men dette vites ikke pr dags dato. RAS for Border Collie 18 Norsk Sau og Geit
Målsetting: Øke kunnskapen om lidelsen.
Strategi: Stimulere til øyelysning av avlshunder. Særlig hannhunder bør lyses årlig. Det bør ikke benyttes affiserte hunder i avl.

Her finner du hele avlsstrategien: http://www.nsg.no/getfile.php/13103667/_NSG-PDF-filer/Gjeterhund/RAS/RAS_v4_03.05.2017.pdf 

 

Mvh Styret NTGL.