Saksliste:

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2 – Valg av møteleder og referent.

Sak 3 – Valg av 2 til å underskrive protokoll

Sak 4 – Valg av tellekorps

Sak 5 – Årsmelding

Sak 6 – Regnskap

Sak 7 – Budsjett / m.m.

Sak 8 – kontingent 2018?

Sak 9 – Valg

Sak 10 – Arbeidsplan 2018 med innspill fra gjeterhundlaga.

Sak 11 – Innkomne saker.

 

Vel møtt

Styret