Tilstede: Bjør cato Størseth, Eivind Kulstadvik, Oddbjørn Kaasa, Olav Tiller, Monika Sjem og Marit Wang.

Møte ble gjennomført digitalt via teams.(Noe tekniske problemer under møtet)

SAK 1  STYRET

- leder: Bjørn Cato Størseth

- nestleder: Eivind Kulstadvik

- økonomi: Olav Tiller (kontakt med Mette)

- sekretær Monika Sjem (hjemmeside/innmeldningprøve/dataansvarlig og Marit Wang

1. vara: Anders Dahl

SAK 2 KURS

- mange henv. til leder med ønske om gjeterhundkurs - Bjørn Cato innhenter navn på ledere i lokallagene så vi får oversikt over evt. kurs som kan planlegges. Monika og Marit tar ansvar videre.

SAK 3 AVGIFT PRØVER 2020

- Olav kontakter Mette med tanke på avgift for prøver til lokallagene for 2020.

 

SAK 4 PRIS PRØVER

- FM (fylkesmesterskapet) kr 250 - ellers opp til hver enkelt lag. Kr. 200 på årets første kl 1 prøve på Åsoen 24.06.21.

 

SAK 5 LOKALLAGENE

- Drøfter viktigheten av at lokallagene sender oss info så det blir lagt ut på hjemmesia for da blir alt oversiktlig.

SAK 6 FLØYTER

- Samtlige av oss i styret bør være på tilbudsia av salg av fløyter; kr 200 pr fløyte.

SAK 7 PRØVER (Nord-Trøndercup)

- kl 1 og kl 2: 50% av prøvene er tellende og ved f.eks. 5 prøver er 3 tellende. 7 prøver 4 tellende osv.

- FM (fylkesmesterskapet) for "seg sjøl".

Trøndercup kl 3:

3 beste er tellende ved f.eks. 5 prøver - ved 6 prøver er  50% tellende.

- Bjørn Cato tar en prat med Sør-Trøndelag med tanke på dette.