Tilstede; Olav Tiller, Martin Kulstadvik, Eivind Kulstadvik, Monika Sjem og Marit Wang

Sted: Åsmoen

 

Sak 1; UTTAK NM; følgende gjelder; Beste prøve i FM, Norgesserieprøve og en kl 3 prøve.

 

Sak 2; Høringer fra NSG; Dommerutdanning og instruktørutdanning; absolutt feil tidspunkt for høring da april/mai er travel lammingsmåned. (Monika og Marit fatter et skriv til NSG).

 

Sak 3; Kontingent; Monika sender skriv til Oddbjørn Kaasa der også planer om  kurs legges ved.

 

Sak 4; KURS; Gjeterhundkurs 8. og 9. august 2020 med instr. Egil Syvertsbråten (max 10 ekvipasjer) - kr 1200 for medl. og kr 1500 for ikke-medl. Sted; Åsmoen.

Stjørdal og Meråker planlegger kurs med instr. Oddbjørn Kaasa - dato og sted avventes.