Saksliste:

1. Oreientering om lags strukturen. ( Odbjørn Kåssa blir invitert til å orientere om dette)

2. Økonomi.   Sanna oreiterer om økonomien.

3. Felles instruktør kurs med Sør trøndelag. Stefan orienterer om saken.

4. Jostein deltok på tilitmans møte. Jostein orinterer om det.

5 Event.