På arrangerte fellestreninger kan alle som ønsker komme å trene hunden sin. Er man intressert i å komme å se på og slå av en prat med andre som også elsker gjeterhund er man også velkommen. Det er et ønske om at man melder seg inn i Nord Trøndelag gjeterhundlag ved flittig bruk av treningsbanene. Du kan lese om medlemskontigenten under "Nyheter og aktuelt".  Kan være lurt å følge med på facebook på gruppen "Gjeterhund i trøndelag" eller siden "Nord Trøndelag gjeterhundlag" evt ta kontakt med kontaktpersonene for hvert sted for å få med seg om noen treninger er avlyst. 

Treningsbaner høsten 2018:

Flyttet til Søndager!: Fellestreninger hos Kari Anne, i Leksdal i Verdal. Fin bane med fine sau til å trene unghunder. Er også ei rundkve tilgjengelig. Treningen starter fra kl.12.00 og utover. 
Kotaktperson, Kari-Anne Hansen Green tlf: 47650272. AVSLUTTET FOR I ÅR!

Onsdager: Fellestreninger hos Synne og Bjørn Cato fra kl. 18.00 og utover i Meråker. Adr: Krogstad store 7530 Meråker. Fin sau og fin treningsbane som også har skog man kan trene i. Rundkve tilgjengelig!
Kontaktperson Synne Lier tlf: 45406792. AVSLUTTET FOR I ÅR!

Torsdager: Fellestrening hos Olav Tiller på Raset, Verdal fra kl: 17.00 og utover. Her er det som regel to tilgjengelige treningsbaner. Den ene har en stor flokk med gode muligheter for å trene deling og lange hent. Den andre har en liten flokk hvor man blandt annet kan trene nærarbeid og lydihet. Er også ei stor rundkve tilgjengelig her.
Kontaktperson, Olav Tiller tlf: 97179555. AVSLUTTET FOR I ÅR!

Søndager: Fellestrening i Skjørholma ved Leksdalsvatne fra kl.18.00. Adr: Haukåvegen 233, skilt ved veien settes opp. Stor treningsbane som ligger godt gjemt i skogen, med ei rundkve tilgjengelig. 
Kontaktperson, Aslaug Stiklestad tlf: 47902259. AVSLUTTET FOR I ÅR!

Treningsbane på Åsmoen
Frol sau og geit har sau tilgjengelig på treningsbanen på Åsmoen. Banen er åpen for samtlige til å trene når man vil. Men viktig å skrive i boka i brakken for vær gang man er der å trener. Det er også viktig at alle er påpasselige med å lukke grinda etter seg når man er ferdig trent. Håper alle respekterer dette slik at vi kan fortsette å bruke den fine treningsbanen. Her står det kv, porter og påler oppe til en hver tid, så man har mulighet til å trene rettet mot prøver.
Ta kontakt med Morten Monkeby  hvis det skulle være noe man bør varsle eier av sauene om. tlf nr: 90531102 AVSLUTTET FOR I ÅR! 

Håper å se mange nye og gamle ansikter på fellestreningene frammover. Alle er velkommen!