Verdalscup klasse 1

Det vil bli arrangert kl 1 prøve hos Olav Tiller torsdag 11. august

Start kl.1800

påmelding før start

olav.tiller@gjeterhund.info