Saksliste styre møte 22 okt

Sak 1 Fylkeskampen.

Sak 2 arbeidsoppgaver fra forrige møte.

Sak 3 Økonomi.

Sak 4 Forberede årsmøte.

Sak 5 eventuelt.