Saker til Stymøte

-Gen testing.


-Kurs.


-Hjemmesiden


-Gjetere`n


-Prøver.
 

-Evt

Er det noen medlemer som har saker som de ønsker at styre skal ta opp, velnligst kontakt Stefan Skulstad

Mail: stefanskulstad@hotmail.com

Mob 909 27 132

 

Styre.