Leder Kjell Johansen kjell.johansen@myrvang-gard.com 95949823
Nestleder Hans Morten  Eriksen morten.eriksen@rikstoto.no 95047300
Kasserer Kjell Johansen kjell.johansen@myrvang-gard.com 95949823
Sekretær Kari Anne Green kari-anne.green@bergangard.no 47650272
Styresmedlem Petter Landfald petter_landfald@hotmail.com 96223585
Styresmedlem Johan Schei johasche@online.no 99012432