Under festmiddagen på representantskapsmøte sist onsdag, ble det høytidelig overrekkelse av avlstatuetter.

 

.

 

Avlstatuetten for beste vær 2013 ble tildelt Kjell Tore Nagelhus, Overhalla, medlem i

ring 226 Namdal verring, for spælværen 201070445 Sur Skistad.

 

 

 

Gratulerer!