NTSG ber alle våre medlemmer om å gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Vi oppfordrer til å følge råd fra myndighetene, samt tenke på god håndhygiene og generelle smittetiltak på gården.

I tillegg til dette oppfordrer vi alle medlemmer til å ta fram beredskapsplanen for gården. Les gjennom beredskapsplanen, og tenk ekstra gjennom om den er grundig og detaljert nok spesielt med tanke på rutiner ved generell drift og lamming. Hva skjer hvis en eller flere på gården blir syke og ikke får stelt dyrene og tatt imot lammene?

Tips fra oss:

  • Lag en detaljert beredskapsplan slik at en fremmed person kan ta over drifta i ditt fjøs, også i lamminga.
  • Ta noen bilder og/eller korte videosnutter som forklarer rutiner på gården. Eks: Hvor skal lammingsbingene stå? Hva gjør vi med kopplam? Hvordan føre oversikt over søyer og lam ved merking?

Informasjon om beredskapsplan finner du på KSL matmerk sine sider.

 

Ta kontakt med oss om du skulle møte på noen utfordringer:

  • Oddbjørn Kaasa, 995 55 588, oddbjornkaasa@gmail.com
  • Elise Valstad Moksnes, 469 38 980, elisevmok@live.no