Innholdsrik kveld med innføring i den nye Sauekontrollen!

 

Onsdag 9. april gjestet Grethe Ringdal og Mari Langaker Nord-Trøndelag. Damene fra Animalia var invitert for å gi de trønderske sauebøndene en grundig innføring i den nye Sauekontrollen, som ble lansert i februar.  “Sauekontrollen er et produksjonsverktøy som gjør drift og oversikt over egen besetning enklere og bedre. Den gir deg også muligheten til å analysere resultatene og sammenligne over år hvordan de utvikler seg. Med Sauekontrollen får du en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting.” – Animalia.no

Kvelden startet med en generell innføring i Sauekontrollens mange muligheter. Grethe Ringdal fortalte levende om hvordan kontrollverktøyet kan brukes ved ulike preferanser, som registrering på nettbrett, på lister, via håndholdt lesestav eller direkte på web. Presentasjonen var slik lagt opp at det var nyttig info for både nye brukere av kontrollen og de som har vært aktive lenge. 

Mari Langaker gikk så inn på selve Sauekontrollen og viste den praktiske bruken. Innmelding av dyr, lammingsregistrering, notater, etiketter, værlister, masseregistrering og rapporter ble grundig gjennomgått. Hun fikk også god hjelp av Audun Tiller, som har vært aktiv i en utviklingsgruppe for Sauekontrollen. Han driver et bruk med over 300 vfs i Verdal sammen med sin far, og er flittig bruker av beite/binge-registreringer.  De 60 oppmøtte var ivrige med spørsmål underveis, og gav positive tilbakemeldinger til den nye versjonen av Sauekontrollen. 

Er du ikke medlem av Sauekontrollen, men ønsker dette? Kontakt din lokale rådgiver eller Animalia!

Vi takker for en innholdsrik kveld, og ønsker lykke til med lammingen! - Styret, ved Ann-Karin, sekretær

Linker:

Brukerveiledning Sauekontrollen: http://www.animalia.no/Husdyrproduksjon/Sauekontrollen/Brukerveiledning/

Ofte stilte spørsmål: http://www.animalia.no/Husdyrproduksjon/Sauekontrollen/Tips/

Sauekontrollen på mobil-APP:  http://www.animalia.no/Husdyrproduksjon/Sauekontrollen/Aktuelt-og-fagstoff/Sauekontrollen-APP/