Legger ut Mattilsynets forslag til ny revidert soneforskrift, men vi må presisere at den ikke er gyldig før tidligst 8-10 oktober. Det er derimot mye som tyder på at den blir vedtatt slik den ligger i dag.

Det positive med dette forslaget er at prøvene er gyldig i 15 mnd. mot før i 6.mnd. Men alle dyr som skal selges må en ta prøve av. Vi vil anmode alle som skal kjøpe eller selge dyr om å vente med det til etter at forskriften er tredd i kraft, og at alle forflytninger av dyr blir ført i dyreholdsjournalen / sauekontrollen. Er det noen som sitter med spørsmål må de gjerne ta kontakt med leder i Nord-Trøndelag sau og geit, Oddbjørn Kaasa. 

Forslaget til revidert soneforskrift kan dere lese her:

www.nsg.no/getfile.php/13138796-1601388200/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Dokumenter/m%C3%A6di%20%20-%20sauehold%20i%20sone%20-%20h%C3%B8st%202020.pdf