Tilstede: Olav E Heggvold, Knut Wågø, Oddbjørn Kaasa, Tone Vaag, Elise V Moksnes, Arvid Wold, Odd Petter Damli og Bjørn Wæhre.

På Teams: Jon Inge Bragstad og Kristoffer Moan.

 

 

1 -  2022       Råd og utvalg NSG.

 

Gikk gjennom det som var diskutert i møtet med lederne og vil gå for forslaget som ble framlagt.

 

2 – 2022       Valg årsmøte NSG.

 

Vi vil går for at Åshild Øritsland Våge som ny i styret.

Styreleder har etter vår mening fått styret til å fungere godt og kan fortsette om han selv vil.

Som ny i valgnemda ønsker vi å foreslå Olav E Heggvold.

Valgnemda burde egentlig vært valgt på tre år for å skape kontinuitet i valgnemda samt at det er vanskelig å finne geiterepresentanter så en må vurdere å redusere antallet direktevalgte representanter representantskapet.

 

3 – 2022       Årsmøte.

 

Felles årsmøtehelg holdes den 4 – 5 mars relativt sentral i Trøndelag.

Fagmøte:

  • Psykisk helse i landbruket.
  • Matforsyning i Norge og verden – beredskap – muligens Arne Bardalen?
  • Beitelagas betydning.
  • Jordbruksforhandlingene.

 

4 – 2022       Gryttenutvalget.

 

Må tilbake til en måte i beregne antall årsverk i de ulike produksjonene.

Det må forventes at jordbruket skal ha avkastning på kapitalen samt en fornuftig arbeidsbetaling. Må finne måter å beregne dette på.

Rapporten er komplisert og vanskelig å skjønne så krever svært mye å gå inn i rapporten.

 

5 – 2022       Jordbruksforhandlingene 2023.

 

Lager litt som vi sender til lokallaga og tar et nytt felles styremøte straks på nyåret.

Anmoder lokallaga om å samarbeide og få til noe felles innspill gjennom lokallaga.

Tvungen saukontroll.

 

30.11.22

BW