Styremøte i NTSG 16.01.17 på Nortura, Steinkjer.

 

Tilstede: Ketil Løvseth, John Gunnar Stormo, Kristine Altin, Arvid Wold og Mette Løvli

 

Sakliste:

 

1 – 2017 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

 

2 - 2017 Orienteringssaker

-referat fra forrige møte er utsendt alle og ingen kommentarer kommet.

-John Gunnar orienterte kort fra rovdyr/ulvedemonstrasjonen i Oslo.

Det var mye mediedekning både underveis og i etterkant.

 

3 – 2017 Årsmøte 2016,blir 11. og 12.februar på Jægtvolden Fjorhotell, Inderøya. sammen med STSG

 

Program lørdag 11/2 - felles

 

* 12.00 Lunsj

* 13.00 Fellesprogram, sammenslåing av fylkeslaga ved Mikael Momyr og Kirsten Indgjerd Værdal

* 15.00 Landbruksmeldinga legges fram av Torhild Aarbergsbotten og kommenteres av henne og leder av NSG Tone            Våg.

* Kun for Nord-Trøndelag ca. 17.30 Valgkomiteen for NTSG

* 19.30 Festmiddag

 

Møteleder dagtid Kjell Erik Berntsen.

Til å lede oss gjennom kvelden er Oddbjørn Kaasa forespurt og Arvid Wold bidrar med underholdning.

 

Program søndag 12/2 - adskilt

 

08.00 Frokost

09.00 Møtestart Årsmøte

1. Velkommen og opprop

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av 2 til å underskrive protokoll

4. Leders tale

5. Årsmeldinger

6. Regnskap og revisjonsberetning

7. Saker fra styret og innkomne saker

8. Valg

9. Handlingsplan og budsjett

13.00 Lunsj og avslutning

 

NB!

* John Gunnar skriver handlingsplanen

* Mette ordner med oppmerksomhet til 8 stk. (Berg Gård)

* Påmeldingsfrist satt til 6/2-17 til Stig Runar Størdal.

 

 

 

 

4 – 2017

Vi starter helga med styremøte 11/2-17 kl. 10.00 på Jægtvolden Fjordhotell

 

 

16.01.17

ML