Styremøte på Nortura, Steinkjer torsdag 11.10.18.

 

Tilstede: John Gunnar Stormo, Mette Løvli, Arvid Wold, Ketil Løvseth, Jørn Ove Heggland, Paula Bjartan og Bjørn Wæhre.

 

38 – 2018    Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader til dette punkt.

Morgenvarsel fra NSG.

Gått gjennom, men føles som uaktuelt å sende det ut til stryemedlemmene. Men om noen er interesert kan få det.

39 – 2018    Representantskapsmøte i NSG 16.oktober.

Saklista gått gjennom og det er mye orienteringssaker.

Men generelt er det for lite engasjement på rovdyr i NSG da det er betydelige problemer langs hele den svenske grensa.

Dette gjelder spesielt det at bestanden er langt høyere enn det myndighetene mener er bestanden.

40 -    2018  Regionmøte Skogn 17.oktober.

Regionmøter er noe som Sør-Trøndelag har hatt i flere år og det vil bli flere i februar der i alle fall det ene blir på Steinkjer eller enda lenger nordover.

Heia gjestegård kan være et alternativ.

41 – 2018    Møte med tillitsvalgte i november.

Holdes på Nortura, Steinkjer den 12.november.

Vanskelig å finne tema, men bør være et fagtema samt at det skal være god kommunikasjon mellom styret og lokallaga.

42 – 2018    Gjetern – gromsauen og lykleprisen.

Bør få fram noen kandidater til noen av disse prisene.

Tar det opp på tillitsvalgtmøte for at lokallaga også kan komme med kandidater.

43 – 2018    Eventuelt.

Vi forespør rovviltutvalget om de kan samle det som er registrert av rovdyr vi observasjoner og viltkamera mm. Har ganske frie tanker om hvordan dette kan gjøres, men tror det finnes mye dokumentasjon som ikke aksepteres.

 

11.10.18

BW