Tilstede: Tone Våg, Arvid Wold, Bjørn Pettersen, Anne Haneborg, Kristine Altin, Andreas Farbu og Bjørn Wæhre.

 

1 – 2012     Referatsaker.

·        Møte i arbeidsgruppe “Grønn forskning” i midtnorge.

·        Referat fra styremøte 16.12.11.

          

2 – 2012     Årsmøte 10.-11. mars på Heia.

Tema:

·        Landbruksmeldinga, innleder.

·        Juridisk problemstillinger i forhold til beiting og rovviltforvaltning.

 

3 – 2012     Jordbruksforhandlingene, ikke mottatt notat NSG.

·        Utfordringen er fortsatt det med tilskudd og nystartere.

 

4 – 2012     Regnskap 2011 og budsjett 2012.

Ikke ferdig så utsettes til neste styremøte.

 

5 – 2012     Årsmelding.

Forslag til årsmelding gjennomgått og det er mange saker som er omtalt der etablering av Nord-Trøndelag radiobjellelag er kanskje den største saken.

 

6 – 2012     Landbruksmeldingen, drøfting.

Alle styremedlemmer har fått meldinga tilsendt.

Alle går inn i to kapitel hver og finner fram til ting vi bør ta tak i det. Og så tar vi det til behandling i neste styremøte. Se gjennom om det er noe vi skal bruke videre i påvirkning av politikere, presse og flere.

 

7 – 2012     Erstatningsoppgjøret 2011, anker osv

Ser ut til at mange har fått avkortinger på grunn av manglende dokumentasjon.

 

8 – 2012     Uttak av rovvilt.

·        Uttak av jerv i lisensperioden, status, sjekker hvilke oppdrag SNO har fått.

·        Uttak på vårsnø, krever at lisenskvoten blir tatt.

·        Gaupejakta, rykter om at jegere eller grunnjegere boikotter jakta i protest mot forsøksprosjekt til NINA.

 

9 – 2012     Eventuelt.

DN ved Janne Solli har uttalt at tapene har gått ned i Nationen og dette er en forvrengning av tall og dette har et medlem tatt tak sett på og bedt oss om å gå korrigere. Vi ser på hvordan vi skal angripe saken.

Rovdyrfritt Fosen er også noe som er kommet på bordet, men fylkeslaget kan ikke engasjere seg i saken for vil ikke sette medlemmer opp mot hverandre.

 

19.12.12.

BW