Styremøte 21.11.16 på Nortura, Steinkjer.

Tilstede: Kjetil Løvseth, Oddbjørn Kaasa, John Gunnar Stormo, Kristine Altin, Tonje Svee, Anne Haneborg, Mette Løvli og Bjørn Wæhre.

 

Sakliste:

 

1 – 2016 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merkander.

 

2 - 2016 Tillitvalgmøte

Gikk gjennom hva som skal skje og mye diskusjon om hvordan en skal holde oppe aktiviteten i lokallaga.

Studiering, oppforing høstlam, Ros-lam, engasjement rundt prisløypa.

Agrisjå – hvordan – orientering fra Oddbjørn.

Møte med fylkeslandbrukssjef Kirsten Ingjerd Værdal angående et felles fylkesmannsembete fra 2018. Praksis vil det ikke bli de store endringene for fylkesmannen vil ha ansatte både på Steinkjer og Trondheim.

 

3 – 2016 Svarbrev tidlig nedsanking.

Tidlig nedsanking kan være aktuelt i enkelte akutte situasjoner. Men det må da gå mot avgrensa beiteområder. Viktig at næringa har styring på hvor det kan være aktuelt å bruke tidlig nedsanking.

Tas opp med landbruksavdelinga hos fylkesmannen når vi møter de på nyåret.

 

4 – 2016 Årsmøte for 2016.

Årsmøte 2016 – ST har forespurt om det er aktuelt med felles årsmøte.

Viktig at det brukes en del ressurser på å få til et engasjert og godt fagprogram.

Vi går for felles fagmøte med ST og dette ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Men dersom det blir eget arrangement skal det være litt nord i Nord-Trøndelag.

Mest aktuelle datoer er 11 og 12 februar med fagmøte på lørdag.

 

5 – 2016 Gromsauen, Gjetern og Lykleprisen.

Har ingen som vi kommer på akkurat nå, men det er mulig å komme med kandidater.

 

6 – 2016 Innspill valgkomiteen NSG.

 

7 – 2016 Eventuelt.

 

Spørsmål om hvorfor det ikke er lam i butikkene.

 

21.11.16

BW