Tilstede: Olav Tiller, Bjørn Pettersen, Anders Farbu, Anne Haneborg, Arvid Wold, Kristine Altin, Tone Våg og Bjørn Wæhre.

I tillegg møtte: Morten Munkeby for avlen og Stefan Skulstad for gjeterhundlaget.

 

20 – 2012   Arbeidsfordeling i styret.

Anne hjelper Olav med brevskriving oppfølging av epost etc.

Anne tar også ansvar for radiobjellene og hjemmesida.

Olav og Kristine tar ansvar for lokallaga.

Arvid tar jordbruksavtalen og det med notatet i forhold til beitespørsmål.

Bjørn tar ansvar for beiteprosjektet samt jordbruksavtalen sammen med Arvid.

Kristine tar ansvar for årsmeldinga 2012.

Tone tar fortsatt ansvar for rovdyrsaker sammen med rovviltutvalget.

Gjensidig samarbeid mellom gjeterhundlaget, sauavlen og fylkeslaget.

 

21 – 2012   Møte med stortingspolitikerne fra Midt-Norge.

Det jobbes med et møte med Stortingspolitkerne fra Trøndelag sammen med Sør-Trøndelag. Det er laget et grunnlag å jobbe med for å få til et møte. Arvid og Tone jobber videre med saken.

 

22 – 2012   Tillitsvalgtmøte.

Holdes den 12.april på Nortura, Steinkjer.

Radiobjeller og lokallaga er stort fokus på møtet.

Omorganisering av beitelag.

 

23 – 2012   Valg.

Rovviltansvarlig: Tone Våg og representerer fylkeslaget i rovviltutvalget.

Leder av rovviltutvalget: Tone Våg.

 

11.03.12

BW