Tilstede: Olav Tiller, Arvid Wold, Tone Våg, Andreas Farbu, Bjørn Pettersen, Anne Haneborg, Kristine Altin og Bjørn Wæhre.

 

24 – 2012   Referatsaker.

Referat representantskapsmøte i NSG  som også er årsmøte. Laget har for tiden god økonomi og det var et årsmøte som hadde en fin stemning. Avl kommer på høring etter hvert og den ble foreløbig lagt fram for representantskapet.

Referat fra årsmøtet i Nord-Trøndelag radiobjellelag. Laget hadde i 2011 2750 bjeller og leieprisen for 2012 øker med kr 10.-. Oddbjørn Kaasa er leder av laget.

 

25 – 2012   Lagsstruktur.

Olav har snakka med en del lokallag med lav aktivitet og det oppfordres til at det samarbeides på tvers av lokallag for å øke aktiviteten.

 

26 – 2012   Organisering av beitelag og registrering i brønnøysund.

Det jobbes med en vurdering av hvordan beitelaga bør organiseres, men det ser ut til at de fleste bør organiseres som lag og forening. Kostnadene med å registrere seg som SA er for store til at det bør gjøres.

 

27 – 2012   Eventuelt.

Styremøteinnkallinger bør kommer ut ca 14 dager før møtet.

Vi forsøker å samle alle e-poster til medlemmene.

Informasjon som legges på hjemmesida, her bør vi forsøke å få den litt mer opp og gå nå.

Invitasjon fra landbruket i Steinkjer til presentere oss den 20.04 på torget i Steinkjer.

Forskrift om tilskott til organisert beitebruk kommer på høring.

Møte i Osen angående et rovdyrfritt Fosen.

NSG henstiller til at årsmøtene i fylkeslaga holdes før 1.03.

Beiteprosjektet  i NT går sin vante gang, men det er ikke mye aktivitet som er knytta til sau. Det vil bli lagt ut et tilbud om beredskapsbeiter.

 

 

12.04.12

BW