Tilstede: Anne Haneborg, Arvid Wold, Tone Våg, Olav Tiller og Bjørn Wæhre.

Forfall: Andreas Farbu, Kristine Altin og Bjørn Pettersen.

 

28 – 2012   Referatsaker.

  • Dialogmøte med fylkesmann og SNO.
  • Møte i Fosen angående et “rovdyrfritt Fosen”. Det er nok en tvilsom sak om det er ment at Fosen skal bli “rovdyrfritt”. Det som er fakta er at det ikke skal være yngling av gaupe.

 

 

29 - 2012    Høringssaker.

  • Erstatningsordningen har vært til høring og den har vi svart på til NSG.
  • Forskrift om organisert beitebruk har vært på høring og der vi presiserte at beitelaga måtte beholdes.

 

30 – 2012   Saudager.

Har vært prøvd et par ganger de siste åra, men det var dårlig påmelding siste gangen det var forsøkt så den vart avlyst. Siste som er arrangert var på Høylandet for mange år siden.

Et slikt arrangement hadde stor oppslutning tidligere, men dersom en skal revitalisere dette må en ha noe som fenger.

Forsøker den 18 – 19 august og vi har et par alternativer og det er Ismenningen Fjellstugu, Teveltunet eller Finsås. Skallstugu kan være et alternativ. Alle disse alternativene sjekkes opp.

Mulig program:

  • Landbruksministeren eventuelt miljøvernministeren eventuelt statssekretærene.
  • Aktivitet som gjør det interessant for alle aldersgrupper.

 

31 – 2012   Eventuelt.

Rovdyrsituasjonen er det tidlig å si noe om for det er sent beiteslipp i alle områder.

Hvordan skal vi berge sauholdet i nordre og indre deler av fylket.

 

Steinkjer 21.06.12

BW