Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Elise V Moksnes, Arvid Wold, Kristoffer Moan og Bjørn Wæhre.
Forfall: Tone Våg og Tommy Røtting.

07 – 2022    Gjennomgang av årsmelding.

Årsmelding gjennomgått og gjort noen korrigeringer samt satt opp budsjett og arbeidsplan for 2022. 
Videre ble fagmøte sett på og gjort noen arbeidsfordelinger.
Viktig at det forberedes spørsmål til panelet slik at vi får debatten til gå i en retning vi ønsker.

17.02.22