Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, har sammen Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit bedt om en ny gjennomgang av rovviltforliket.

http://www.nrk.no/trondelag/krever-ny-evaluering-av-rovviltforliket-1.12456297