NSG sin offisielle anbefaling til bruk av bjelleslips
Vi anbefaler at man bruker samme fargekoding som ved fostertelling.
0 lam = rød
1 lam = blå
2 lam = ingen farge (evt. gul)
3 lam = grønn

Les saken her