Styret i NTSG har foretatt en fordeling av arbeidsoppgaver. Dette gir de ulike styremedlemmene ekstra ansvar for noen tema. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt om det skulle være noe!

 

Oddbjørn Kaasa (995 55 588 / oddbjornkaasa@gmail.com):

 • leder i styret
 • ansvar for gjeterhundarbeidet
 • medlem i AU*
 • kontaktperson inn mot media
 • kontaktperson inn mot Mattilsyn
 • kontaktperson ved andre henvendelser

Kristoffer Moan (951 50 542 / leksvikmoan@gmail.com):

 • nestleder i styret
 • ansvar for marked og markedsføring

Elise Valstad Moksnes (469 38 980 / elisevmok@live.no):

 • ansvar for informasjonsformidling (nettside, facebook mm.)

John Gunnar Stormo (926 55 327 / john_gunnar@outlook.com):

 • medlem av rovdyrutvalget

Arvid Wold (412 45 659 / sulstua@gmail.com):

 • medlem i AU*

 

*Arbeidsutvalget (AU) er et samarbeidsorgan med 2 representanter fra NTSG og 2 fra STSG, som har i oppgave å drøfte saker hvor det er naturlig at de to fylkeslagene har foretatt en felles gjennomgang.