NORD-TRØNDELAG SAU- OG GEIT

TILLITSVALGTE VALGT PÅ ÅRSMØTET I 2013.

Leder:              Olav Tiller, Verdal

                        Arvid Wold, Verdal.                    (valgt 2012)                           

                        Bjørn Pettersen, Ronglan.      (valgt 2012)   

                        Anne Haneborg, Meråker        (valgt 2013)               

                        Mette Løvli, Stod                        (valgt 2013)

Nestleder:        Arvid Wold, Verdal.                

Varamedlemmer:

                      1.    Knut Arne Almås, Høylandet.

                      2.    Brit Solem, Hegra.

                      3.    Randi Lund, Grong.

Revisorer:

                        Martin Kolstad, Vuku                                   (valgt 2013)

                        Ivar Holmen, Vuku                                       (valgt 2012)                    

Vararevisor:  

                        Morten Munkeby, Levanger.

Utsendinger til landsmøtet i NSG:  

     Varamedlemmer:

Leder                                                  

I tillegg får styret fullmakt til å peke ut en representant til landsmøtet.                                        

Nord-Trøndelag hadde ved siste landsmøte 2 utsendinger.

Møteleder for årsmøtet 2014.

                        Olav Svee, Osen.

Rovviltnemd:

                        Jon Inge Bragstad, Sparbu.                                                                              

Valgnemd:    Kristine Altin, Namdalseid (valgt 2013)

                        Kjetil Hermanstad, Grong (valgt 2011).

                        Egil Solem, Hegra (valgt 2012)                    

Varamedlemmer:

                        Tonje Svee, Osen (for Altin).

                        Bjørn E Buvarp, Ytre Namdal (for Hermanstad)

                        Erland Sende, Meråker (for Solem)             

--------------------                                             

Malvik, 25. mars 2013.

BW