Nord-Trøndelag Sau og Geit.

Tillitsvalgte valgt på årsmøtet i 2014.

Leder:  Kristine Altin, Namdalseid

            Anne Haneborg, Meråker (valgt 2013)

            Mette Løvli, Stod (valgt 2013)

            Arvid Wold, Verdal (valgt 2014)

            Ketil Løvseth, Follafoss (valgt 2014)

Nestleder: Arvid Wold, Verdal

Varamedlemmer:

1. Tonje Svee, Osen

2. Randi Lund, Grong

3. Rune Myren, Skogn

Revisorer:

Kjell Morten Slapgård, Verdal (valgt 2014)

Martin Kolstad, Vuku (valgt 2013)

Vararevisor:

Morten Munkeby, Levanger

Valgnemnd:

Olav Tiller, Verdal (valgt 2014)

Knut Arne Almås, Høylandet (valgt 2014, 2 år for Kristne Altin)

Egil Solem, Hegra (valgt 2012)

Varamedlemmer:

Karin Rekve, Verdal (For Tiller)

Tonje Svee, Osen (For Almås)

Erland Sende, Meråker (For Solem)

Møteleder for årsmøtet 2014 (i 2015):

Oddbjørn Kaasa, Meråker

Valg av landsmøteutsendinger til NSG:

Leder i Fylkesstyret

Medlem i rovviltutvalget:

Jon Inge Bragstad, Sparbu

 

Malvik, 5. mars 2014 AFT