Tillitsvalgte valgt på årsmøtet i 2019.

Leder: Ketil Løvseth, Malm (valgt 2019)

John Gunnar Storm, Meråker (valgt 2019)

Mette Løvli, Stod (valgt 2019)

Arvid Wold, Verdal (valgt 2018)

Jørn Ove Heggland, Snåsa (valgt 2018)

Nestleder: Arvid Wold, Verdal

 

Varamedlemmer:

1. Tommy Røtting, Ytre namdal

2. Tone Våg, Snåsa.

3. Oddbjørn Kaasa, Meråker

 

Revisorer:

Tor Egil Nicolaisen, Verdal (valgt 2018)

Martin Kolstad, Vuku (valgt 2019)

 

Vararevisor:

Morten Munkeby, Levanger

Valgnemnd: Karin Rekve, Verdal (valgt 2017) Leder

Peder Klegseth, Lånke (valgt 2018)

Kjetil Hermanstad, Indre Namdal (valgt 2019)

 

Varamedlemmer:

Morten Munkeby, Frol (For Rekve)

Brit Solem, Hegra (For Klegseth)

Hans Petter Hestmo (for Hermanstad)

 

Møteleder for årsmøtet 2019 (i 2020):

Kjetil Hermanstad, Grong.

 

Valg av landsmøteutsendinger til NSG:

Leder er selvskrevet.

Oddbjørn Kaasa, Meråker

Varamedlemmer oppnevnes av styret ved behov.

 

Medlem i rovviltutvalget:

Kristine Altin, Namdalseid (valgt 17 for 3 år)

Kristoffer Moan, Leksvik (valgt 19 for 3 år)

Line Kolås, Snåsa (valgt 17 for 3 år)

Torfinn Sivertsen, Verdal (valgt 2018 for 3 år)

 

Malvik, 28. Mars 2019 Bw