Leder:            Oddbjørn Kaasa, 33 stemmer og 1 blank.

Styremedlemmer:    Tone Våg, 33 stemmer.
                                 Arvid Wold, 29 stemmer og 4 blanke.

                                Kristoffer Moan (valgt 2020)

                                Elise Valstad Moksnes (valgt 2020)

 

Varamedlemmer:     1. Tommy Røtting.
                                 2. Jon Inge Bragstad.
                                 3. Paul Kristian Homstad.
Alle varamedlemmer enst valgt.

Nestleder:        Tone Våg, enst.
Revisor:        Jan Roger Sivertsen, enst.

                     Tor Egil Nicolaisen (valgt 2020)

Utsendinger til årsmøtet i NSG:
            Leder
            Kristoffer Moan, 9 stemmer.
            Tone Våg, 24 stemmer.
Leder og Tone Våg valgt.

Valgkomite:        John Gunnar Stormo, enst.
Vara for Stormo:    Johannes Marken, 16 stemmer.
            Egil Solem, 17 stemmer.
Egil Solem valgt som vara for Stormo.

                            Ketil Okkenhaug (valgt 2020)

                            Kjetil Hermanstad (valgt 2019)

Leder i valgkomiteen: Kjetil Hermanstad, enst.

Vararevisor.         Morten Munkeby, enst.

Møteleder årsmøte 2022:
            Kjetil Hermannstad, 13 stemmer.
            Morten Munkeby, 19 stemmer.
Morten Munkeby valgt.

Rovdyrutvalget:    Torfinn Sivertsen, enst valgt for 3 år.

                             Anne Marken (valgt 2020 for 3 år)

                            Amund Nagelhus (valgt 2020 for 3 år)