Årsplan 2015 for Namdalseid og Osen sau og geit og Namdalseid og Osen Beitlag

Ka ?

Når?

Korr

Konstituerende Styremøte

27.januar 2015

Atle, Bak Auto`n, Osen

Kl 1030

Årsmøte NTSG

27.februar/1.mars

Finnsås, Snåsa

Ull-levering

Januar / Februar

Kraket og Oksdøla / Ærtinn

Styremøte

10. mars 2015

Ærtinn

Saukontrollen

25.03.2015

Sjøåsen

Medlemsmøte

9.april 2015

Lammetap

Dyrlegens time

Sjøåsen

 

Ull-levering

 

April

Kraket og Oksdøla / Ærtinn

Styremøte

30. juni 2015

 

Gjeterhundprøve

Høstforing av lam

Grilling

22./23. August

 

Ærtinn

Styremøte

 

29.september

Liv Astrid

Medlemsmøte

15. oktober

Sjøåsen

Kurs i klipping av sau. Nybegynner og mer erfaren

Oktober

 

 

Ull-levering

 

November/

Desember

Kraket og

Oksdøla / Ærtin

Styremøte

5. januar 2016

Atle

Årsmøte

Årsfest

23-24 januar 2016

Langvassheimen Kanskje

Styremøte

Ved behov

Tlf/ mail