Saksliste

 

Utlevering av Grønnboka

Nettside for å legge inn opplysningene.

Radiobjeller, kort orientering.

Mattilsynet kommer og orienterer om gjeldene regler, og så blir det diskusjon om hvilke muligheter vi har for bytte av værer.

 

Velkommen 

Kaffe / Te og litt tiltygg

Styret