Medlemsmøte  i Namdalseid og Osen Sau og Geit og Namdalseid og Osen Beitelag 10. april 2014 kl 1900 på Sjøåsen
  
 
Til stede:
 Stefan Skulstad, Morten Osen, Atle Karlsen, Kristine Altin, Olav Svee, Tore Skjerve, Arve Lona, Bjørn Flore, Magnar Sivertsen, Åge Morken, Christian Hals, Sanna Rømo, Bjørn Espen Strand, Arve Sagnes, Karle Oksdøl, Liv Astrid Kalnes, Jan Petter Gjermstad og Oddveig Ressem.                   
                      
   
Leder  ønsket velkommen og viste filmen : Ka seier bonden ?  
 
Grønnboka
Heimeside Husk innlevering før 20. oktober  til leder. nosg.no  vil bli oppdatert slik at den kan brukes som tidligere år i stedet  for grønnboka, for de som ønsker det.
Leder  viste fra NOSG sin heimeside, informasjon  vil bli lagt ut der.    For å komme dit: nsg.no    svart linje øverst  klikk på fylkeslaga, på venstre side  grå kolonne klikk på  Nord-Trøndelag, klikk på lokallag og der er vi.   
 
Klippekurs
Vil bli avholdt i september  / oktober. Interesserte melder seg snarest  til  Stefan mob 90927132.  
 
 
Julebord:
Prøve å få julebord sammen med andre bondeorganisasjoner
 
 
 
  
Tangsprælldagan, Osendagan
 
Prøve å få til demo  med sau og hund 
Begge dagene er siste helga i juni.
Frivillige melder seg for Stefan   
 
Saukontrollen
Internt  kurs i laget i bruken av nye Saukontrollen
 
 
  
Radiobjeller
Jan Petter  Gjermstad orienterte fra årsmøtet i Nord-Trøndelag Radiobjellelag.  Han bistår ved problemer med bjellene, defekte bjeller leveres enten JPG eller Ståle Lyng.
Husk å ta ut batteriene om høsten ellers kan vi bli fakturert for helårsabon fra Telenor --vi har 1/2 års abonnement. Magnhild og Jan Petter prøver ut lammedioder i år. Krever mye data-arbeid og rykke ut på alle alarmer." Find my sheep"- bjeller er også prøvd ut , litt annet system - varierte erfaringer. Jan Petter Gjermstad     976 59 787
 
 
 
 
 
 
 
  
Parasitter
Arve Sagnes ( mfl  )  hadde vært på orientering med vet. Atle Domke om parasittbehandling av sau og lam. 
Rundormer :  Den største feilen vi brukere gjør er å dosere feil og feil inngiving.  Ikke underdoser. Vei dyrene og gi doser etter det største dyret.  Sjekk at doseringspistolen gir korrekt mengde. Rett inngivingsmetode:  bak i munnhulen.  Behandle dyra før de slippes på fjellet dersom de har gått på heimbeite (infisert) mer enn 5-7 dager.  Behandle også rett etter innsett om høsten.
 
 Koksidiose: Avføringsprøver kan tas og sendes inn -- veterinær har ferdige pakker.  Koksidiose må behandles på annen måte -- -  her er det viktig å ikke overdosere.   
 
Kaffe og Vaffel med trivelig prat.   
 
Værer
Mattilsynet hadde meldt avbud pga sykdom.
 Kristine og Stefan orienterte. Mattilsynet har ikke problemer med dagens løsning på NKS og kvit Spæl. Piggene kom ut når det blir snakk om de gamle rasene --- farga spæl, gammelnorsk spæl, grå trønder  etc. Moxness er distriktsleder i Mattilsynet. Han ga laget "dispensjon" da han var distriktsveterinær i Namdalseid, men kan ikke stå for den i dag.  Stor diskusjon om hvorvidt vi skal ha flere raser, lukket værring, mål med kryssing av raser etc. Mange meninger kom fram og konklusjonen er at  Mattilsynet må komme på et medlemsmøte og  redergjøre for hvilke regler som gjelder og hvilke muligheter vi har.