Formann i Nord-Trøndelag sau og geit Kristine Altin ønsket velkommen !

Lisbeth Rannem, som har overtatt jobben etter Kristian Wibe hos Fylkesmannen, orienterte om Jordbruksoppgjøret 2014. Det er et forslag som Frp, Høyre, Venstre og Krf er enige om og legger fram for Stortinget 17. juni. Noen aktuelle .............

Vinterfora sau opptil 100 dyr kr 1.000
Maks husdyrtilskudd økt fra kr 280.000 til kr 560.000
Kvalitetstilskudd ( O eller bedre ) pr lammeslakt kr 500
Miljøplan med gjødselplan og sprøyteliste skal fortsette, men i en annen forskrift (forenkling ......)
Tidligpensjonsordninga videreføres
Utviklingstiltak for økologisk drift.

NSG har beregnet at ingen sauebruk vil gå ned i husdyrtilskudd mens de som har mer enn 200 vfs vil tjene. NSG.no har lagt ut beregninger for forskjellige bruks-størrelser.

Satsene for tap av dyr til freda rov-vilt er det ikke landbrukstdepartemanget, men miljødepartemanget som har.
Det er sendt forespørsel om det blir tatt hensyn til kvalitetstilskuddet (kr 500) blir bakt inn i erstatningsbeløpet  i de nye satsene.

Ståle Lyng, Nord-Trøndelag Radiobjellelag:

Laget har i 2014 5000 radiobjeller og i år er det innkjøpt 630.  Oppfordring:  Begynn i god tid før beiteslipp med å få i gang radiobjellene ----- og før de slippes!!! 
Alarmer på minimumsforflytning og ingen bevegelser siste 3 timer: GPS i radiobjellene er ikke veldig nøyaktige. Minimumsforflytning kan komme og gå, spesielt i bratt terreng. Sjekk  spor. Det kan  se ut som et edderkoppnett / sikksakkmønster. Dersom det er mer som et stjernemønster ( innom ett punkt ) er det stor sannsynlighet for at det er en reel alarm. 
Bruk intervall på 6 - 8-timer ( 18 timer er altfor mye).  Hvis bjellene sender fra "uti havet", slett og legg inn igjen dersom den ikke retter seg raskt selv. 
Nye radiobjeller bruker både Telenor og NetCom, noe som kan utvide bruksområde. Et tips  for å sjekke dekninga i eget område er å låne en radiobjelle, sett på fem minutter og ha den  i sekken under sankinga.
Leieprisen er også i 2014 kr 270,-.
Det fortsettes med utprøving av lammedioder. Det er mye data-arbeid og oppfølging, bla utrykning på alle alarmer . I år har også Magnhild Hjelland og Jan Petter Gjermstad, Namdalseid ca 50 lammedioder på utprøving, de har store udokumenterte lammetap og stor interesse. Lammedioder ser ut til å være for spesielt interesserte  og kanskje i prosjekt der det er store, udokumenterte tap. Myndighetene bevilge penger til prosjekt ?? (Lite sannsynlig) Ny type lammedioder skal komme i år ---- litt seint kanskje.

Runde fra lokallagene:

Gjennomgående stor frustrasjon over tap til freda rovvilt, varierende dyrearter som forårsaker rovene. Møtedagen  (tirsdag 3.juni) søkes det etter kadaver tatt av bjørn både i Frol og Snåsa. Et lokallag meldte om dok. tap til ørn i vår. Hvordan er det mulig at NINA klarer å merke 4 jerv i Snåsa, men SNO-jakta klarer ikke å skyte ett dyr ????? 
I Verdal har de et 3-årig prosjekt med Plotthund. 
I Meråker er det "noe på gang" med Fjell-landbruk.
Ikke godta  "nei" på uttrykking fra rovviltkontakten. Ta eventuelt kontakt med Tore Solstad eller Mogens Totsås.    Skjema skal fylles ut av enten rovdyrkontakt eller Tore Solstad (Mobil:994 37 770)  eller Mogens Totsås og dyret blir da "antatt tapt til freda rovvilt".
Ellers ble det meldt om varierende aktivitet i lagene, fra ingenting til medlemsmøter med faginnhold, fjøsdag, sosialt samvær mm. 

Informasjon fra fylkeslaget:

Meldes om at omorganiseringen av lagene fra DA til forening har stort sett blitt returnert fra Brønnøysundregisteret slik at NSG anbefaler å endre til SA (Samvirke). Koster mye mer, små lag kan gå sammen og registrere seg sammen, men sjekk at beiteområdet er definert digitalt på Altinn - Lisbeth Remmen hos fylkesmannen er behjelpelig med dette.  
Skjema for å søke om skadefelling ligger på fylkesmannen sin hjemmeside. Fullmakt til gjeter / oppsyn om å skyte skadegjører i selvforsvar finnes også .(På NSG sin side http://www.nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html ) Ha alt klart før situasjonen oppstår --- før beiteslipp hvis man tror det kan bli aktuelt.

Antall bjørneynglinger blir utregnet ut fra DNA-prøver, altså er det opp til oss som ferdes i skog og fjell om å samle inn avføringsprøver og sende inn.

Oppfordring fra formann i N-T sau og geit, Kristine Altinn : Ut og samle skit og send inn!
Saker som skal behandles i fylkesstyret sendes inn via lokallagene.
Hjemmesida til fylkeslaget blir informasjonsplattformen for å informere medlemmene, lokallagsleder får informasjon for å sende ut til medlemmene 
Fylkeslaget skal prøve å arrangere en fagtur -- i første omgang hvor (Island, New Zealand, Skottland, Oppdal). Forslag og interesserte kan kontakte styremedlem Anne Haneborg.

 

Formann Stefan Skulstad og Liv Astrid Kalnes møtte fra NOSG.