Konstituerende styremøte avholdt i Namdalseid og Osen Sau og Geit og Namdalseid og Osen Beitelag 27. januar 2015 kl 10.30 hos Atle Karlsen.

 

Til stede: Stefan Skulstad, Atle Karlsen, Magnhild Gjelland, Hans Petter Hestmo og Liv Astrid Kalnes. Ina Mo Egernes, Ida Basmo Pettersen og Hilde Gystad hadde meldt forfall.

 

Sak

Behandling --- Vedtak

Kommentar Ansvarlig

Innkalling og saksliste

Innkallingen og sakslista ble godkjent

 

Konstituering

 

På årsmøtet ble Stefan Skulstad gjenvalgt . På konstitueringsmøtet ble Atle Karlsen valgt som nestleder. Liv Astrid Kalnes - sekretær. Hans Petter Hestmo - kontakt med regnskapskontoret. Magnhild Gjelland er styremedlem

 

Fordeling av oppgaver

Årsplan

 

 

Heimesida :

 

Atle Karlsen legger ut innkallinger, referat mm på Heimesida.

Atle

Ull-levering:

 

Liv Astrid kontakter Nortura v/ Bjørn Wæhre og avtaler henting av høstulla (2014) snarest, vårulla i begynnelsen av april og høstulla i slutten av november.

Liv Astrid

Kurs i sauekontrollen

 

Atle avtaler med Nortura v/ Bjørn Wæhre eller Stig Runar Stjørdal om dag-kurs i saukontrollen på Sjøåsen. Påmelding til Atle.

Søker om støtte for utgiftene hos "Kompetanseheving i Landbruket".

Atle

Medlemsmøte 9.april:

 

Tema er tap av lam under lamminga. Trolig v/ veterinær-mattilsynet Agmund Vik.

Jan Petter orienterer om radiobjeller.

Grønnboka og Nettsida for registrering Organisert beitebruk

Hans Petter

 

Magnhild

Stefan

Styremøte 30.juni

 

Planlegge sosial kveld med faglig innhold og grilling sammen med Gjeterhundprøver i Ærtinn 22./23.aug., Fagtema - Høstforing av lam, Grilling. Prøver å få noen nye til å snakke om høstforing, eks. Linn Hege Engen som har skrevet master om sau.

Alle

 

 

Stefan

Medlemsmøtet 15.oktober

 

Tema: Erstatning for tap av dyr til freda rovvilt. Noen fra miljøvernavdelinga hos fylkesmann i NT kan komme å orientere. Invitere andre lag via lokallagslederne og via hjemmeside.

Jan Petter orienterer om radiobjeller

Innlevering av Grønnboka

 

Stefan

 

 

 

Magnhild

Stefan

Klippekurs i oktober

 

Nytt klippekurs i Oksdøla, hvis nok interesse. Søker "Kompetanseheving i Landbruket" om støtte i tillegg til NSG

Stefan

Styremøte 5. januar 2016

 

Forberede årsmøtet.

 

Alle

Årsmøte

Årsmøte med faginnhold og sosialt avholdes helga 22.-24. januar 2016. Langvassheimen bestilles nå for å få rett helg.

Tema : Kanskje: Rasevalg - Fordeler / Ulemper / Økonomi med de forskjellige rasene. Sjekker ut hvem som kan være aktuell for å snakke om dette.

Få frivillige til å ta ansvar for kjøkken og grill - barnepass.

 

 

 

 

 

 

Styre

Styrevervkurs

NOSG sender en henvendelse til fylkesstyret om de kan arrangere kurs i styrearbeid.

 

Eventuelt:

 

 

Informasjon til medlemmene

Noen medlemmer har ikke mail, andre sjekker den sjelden. De som ikke har mail skal få i posten.

Undersøker hvordan vi lett kan sende SMS som påminning til alle i laget.

 

Liv Astrid

Hans Petter

 

Beiteavgift

 

Åsegg grunneierlag tar beiteavgift av dyreeiere som har beiterett. Dette ble muntlig tatt opp på Fylkesårsmøtet for tre-fire år siden, men har ikke fått noen tilbakemeldinger. NOSG sender en skriftlig henvendelse til fylkesstyret.

Stefan og

Hans Petter

 

Oversikt over frister

 

På årsmøtet ble det uttrykt ønske om å få en oversikt over diverse frister. Styret arbeider med saken og lager også et "Velkommen til laget"-ark som vi kan gi til nye medlemmer.

 

Magnhild

 

Alle

 

Utsending nytt styre

 

Oversikt over det nye styret sendes ut til NSG, diverse faglag, fjellstyrer i de tre kommunene.

 

Stefan og

Liv Astrid

Støtte til medlemmer

Orientere medlemmene om at beitlaget kan gi støtte til nybygg og vedlikehold av kruer, ledegjerder mm. Også til sankeradioer.

Styret