Arbeidsutvalget for Nord-Trøndelag sau og geit og Sør-Trøndelag sau og geit har nå i oktober hatt møte. Legge ut referat fra møtet, samt vedtatt intensjonsavtale for AU. 

 

Referat: http://www.nsg.no/getfile.php/13140361-1604068968/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Dokumenter/Referat-AU-oktober2020.pdf

Intensjonsavtale: http://www.nsg.no/getfile.php/13140358-1604068965/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Dokumenter/Intensjonsavtale-AU-oktober2020.pdf