I Brennpunkt 8.november ble det kjørt en sak om Mattilsynets varslede beitenekt. Sommeren 2011 har NRK besøkt Jostein Omli i Stod, som er en av beitebrukerne som har fått varsel om mulig beitenekt i 2012. Programmet følger Omli fra beiteslipp til ettersanking i 2011, og representant fra Mattilsynet og Miljøverndepartementet får også uttale seg om saken.

Her er lenke til programmet på NRK WebTV:
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/801912/